* Thiên Long 269 - Open 19h30 tối T7 ngày 24/4 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
24-4-2021
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long 269
------------------------------------
* Thiên Long 269 - Open 19h30 tối T7 ngày 24/4 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------